سؤالات متداول

جستجو در سؤالات

`

قیمت رزور چیست؟

قیمت رزور قیمتی است که فروشنده حاضر است کسب و کار خود را به حداقل برابر آن قیمت بفروشد. اگر در مزایده پیشنهادد یک خریدار از قیمت رزرو عبور کند، برنده مزایده خریدار محصول خواهد بود. اما اگر زمان مزایده به پایان برسد و پیشنهادات از قیمت رزور عبور نکرده باشند، مزایده بدون برنده بسته خواهد شد.

آیا توضیحات آگهی قابل ویرایش است؟

خیر، توضیحات آگهی پس از ثبت غیر قابل ویرایش اند.

آیا قیمت رزور قابل ویرایش است؟

قیمت رزور قابل ویرایش است اما نمی توان آن را افزایش داد. فقط می توان آن را تا بیشتر از مقدار آخرین پیشنهاد ارسالی کاهش داد.

پورسانت خدمات سایت به چه شکل است؟

خریدار برای انجام معامله در سایت پورسانتی پرداخت نمی کنه و 10 درصد مبلغ کل پس از تکمیل معامله به عنوان کمیسیون خدمات سایت از فروشنده اخذ می شود.

فرق آگهی مزایده و خصوصی چیست؟

در آگهی مزایده، فروشنده یک مبلغ شروع مزایده و یک مبلغ رزرو تعیین می کند. کسانی که در مزایده شرکت می کنند می بایست اگر مبلغ پیشنهادی شان از قیمت رزرو تعیین شده بالاتر برود می توانند برنده مزایده باشند. در آگهی خصوصی، حالت مزایده ای وجود ندارد و خریداران قیمت های پیشنهادی خود را به صورت خصوصی با فروشنده مطرح می کنند و در صورت توافق وارد مراحل پرداخت می شوند.

چرا ارسال اطلاعات تماس در سایت ممنوع است؟

از آنجاییکه معامله بین دو شخص در فضای مجازی و از راه دور صورت می گیرد برای اینکه بتوان در صورت بروز مشکل در معامله و تخطی یکی از طرفین، به درستی داوری کرد باید تمام گفتگو و قول و قرار ها فقط در بخش گفتگوی سایت مکتوب شده باشد تا بتوان تنها به آنها استناد کرده و معامله بدون مشکل داوری شود.