فروش سایت viewpluss.ir

فروش سایت خدمات پیامکی

این سایت که با نام ویوپلاس ساختمش از فروردین 1399شروع به طراحی کردم و خیلی براش زحمت کشیدم.


اطلاعات سایت

تاریخ انتشار اردیبهشت 1399
تکنولوژی هایی که در این سایت استفاده شده
PHP Programming Languages
jQuery Javascript Frameworks
Twitter Bootstrap Web Frameworks
OWL Carousel Widgets
Modernizr Javascript Frameworks
Laravel Web Frameworks
Font Awesome Font Scripts
اطلاعات هویز دامنه
انقضاء دامنه 9 ماه مانده
ثبت کننده دامنه IRNIC
گزارش سایت moz
اعتبار دامنه DA 0
اعتبار صفحه اصلی PA 1
Spam Score
گزارش سایت الکسا
رتبه جهانی 10282108
رتبه در 0
نمودار