فروش سایت teamkala.ir

فروش سایت فروشگاهی محصولات بیز

فروشنده محصولات بیز ( بازاریابان ایرانیان زمین ) محصولات گانودرما و ...


اطلاعات سایت

تاریخ انتشار شهریور 1398
تکنولوژی هایی که در این سایت استفاده شده
jQuery Javascript Frameworks
Yoast SEO Marketing Automation
WordPress CMS
WooCommerce Ecommerce
Twitter Emoji (Twemoji) Javascript Graphics
SWFObject Miscellaneous
PHP Programming Languages
Hammer.js Javascript Frameworks
Google Font API Font Scripts
اطلاعات هویز دامنه
انقضاء دامنه 51 سال پیش
ثبت کننده دامنه IRNIC
گزارش سایت moz
اعتبار دامنه DA 4
اعتبار صفحه اصلی PA 22
Spam Score
گزارش سایت الکسا
رتبه جهانی 1109629
رتبه در IR 62987
نمودار