فروش سایت parstarjome.ir

فروش سایت خدمات ترجمه آنلاین و مترجم

سایت پارس ترجمه ، یکی از قدیمترین سایت های فعال در حوزه ترجمه آنلاین متون و کتاب و فروش مقالات ترجمه شده در حال واگذاری است.


اطلاعات سایت

تاریخ انتشار فروردین 1393
تکنولوژی هایی که در این سایت استفاده شده
Windows Server Operating Systems
jQuery Javascript Frameworks
Twitter Bootstrap Web Frameworks
OWL Carousel Widgets
Modernizr Javascript Frameworks
Microsoft ASP.NET Web Frameworks
IIS Web Servers
Google Font API Font Scripts
Google Analytics Analytics
Font Awesome Font Scripts
اطلاعات هویز دامنه
انقضاء دامنه 8 ماه مانده
ثبت کننده دامنه IRNIC
گزارش سایت moz
اعتبار دامنه DA 10
اعتبار صفحه اصلی PA 21
Spam Score
گزارش سایت الکسا
رتبه جهانی 3134665
رتبه در 0
نمودار