فروش سایت farsifal.ir

فارسی فال

وب سایت فارسی فال به همراه نقشه راه سئو (۳۰۰۰ ورودی ای پی در روز تضمینی در سه ماه اینده) به فروش می رسد جایگاه ۴ در کلمه پر جستجوی فال انبیا


اطلاعات سایت

تاریخ انتشار فروردین 1398
تکنولوژی هایی که در این سایت استفاده شده
PHP Programming Languages
jQuery Mobile Mobile Frameworks
jQuery Javascript Frameworks
WordPress CMS
WP Rocket Cache Tools
Nginx Web Servers
Modernizr Javascript Frameworks
Google Font API Font Scripts
Google Analytics Analytics
اطلاعات هویز دامنه
انقضاء دامنه 1 ماه مانده
ثبت کننده دامنه IRNIC
گزارش سایت moz
اعتبار دامنه DA 8
اعتبار صفحه اصلی PA 24
Spam Score
گزارش سایت الکسا
رتبه جهانی 3649064
رتبه در IR 94521
نمودار