فروش سایت bazniaz.ir

سایت آگهی و نیازمندی بازنیاز

سایت آگهی و نیازمندی بازنیاز با دامنه کوتاه bazniaz و دامنه ایران ir و با استفاده از سیستم او اس کلاس فارسی و قالب او اس کلاس فارسی راه اندازی شده است. ظاهر قالب را خودم تغییر داده ام.


اطلاعات سایت

تاریخ انتشار اسفند 1397
تکنولوژی هایی که در این سایت استفاده شده
jQuery UI Javascript Frameworks
jQuery Javascript Frameworks
Twitter Bootstrap Web Frameworks
Google Analytics Analytics
Font Awesome Font Scripts
Apache Web Servers
اطلاعات هویز دامنه
انقضاء دامنه 3 سال مانده
ثبت کننده دامنه IRNIC
گزارش سایت moz
اعتبار دامنه DA 5
اعتبار صفحه اصلی PA 13
Spam Score
گزارش سایت الکسا
رتبه جهانی 7079487
رتبه در 0
نمودار