فروش سایت kharid-shop.ir

فروشگاه خرید

فروش وب سایت چندمنظوره (فروشگاه خرید) به صورت کامل


اطلاعات سایت

تاریخ انتشار اسفند 1398
تکنولوژی هایی که در این سایت استفاده شده
PHP Programming Languages
prettyPhoto Photo Galleries
jQuery Javascript Frameworks
Yoast SEO Marketing Automation
WordPress CMS
WooCommerce Ecommerce
Underscore.js Javascript Frameworks
Twitter Emoji (Twemoji) Javascript Graphics
Twitter Bootstrap Web Frameworks
TweenMax Javascript Frameworks
Modernizr Javascript Frameworks
LiteSpeed Web Servers
Google Font API Font Scripts
Google Analytics Analytics
Font Awesome Font Scripts
اطلاعات هویز دامنه
انقضاء دامنه 10 ماه مانده
ثبت کننده دامنه IRNIC
گزارش سایت moz
اعتبار دامنه DA 0
اعتبار صفحه اصلی PA 0
Spam Score
گزارش سایت الکسا
رتبه جهانی 2839318
رتبه در IR 51625
نمودار