فروش سایت www.goldtarjome.ir

سایت ترجمه

پورسانت خدمات ترجمه تا ۷۵٪ به طور مستقیم


اطلاعات سایت

تاریخ انتشار تیر 1394
تکنولوژی هایی که در این سایت استفاده شده
PHP Programming Languages
jQuery Javascript Frameworks
Yoast SEO Marketing Automation
WordPress CMS
WP Rocket Cache Tools
Twitter Bootstrap Web Frameworks
Nginx Web Servers
MediaElement.js Video Players
Google Font API Font Scripts
Font Awesome Font Scripts
DataTables Javascript Frameworks
اطلاعات هویز دامنه
انقضاء دامنه 3 سال مانده
ثبت کننده دامنه IRNIC
گزارش سایت moz
اعتبار دامنه DA 3
اعتبار صفحه اصلی PA 9
Spam Score
گزارش سایت الکسا
رتبه جهانی 5923498
رتبه در 0
نمودار