فروش سایت learnfara.ir

لرن فرا

لرن فرا اولین سایت آموزشی فروشگاهی اجتماعی هنری محتوایی وب


اطلاعات سایت

تاریخ انتشار مرداد 1398
تکنولوژی هایی که در این سایت استفاده شده
jQuery Javascript Frameworks
Yoast SEO Marketing Automation
WordPress CMS
WooCommerce Ecommerce
Vue.js Javascript Frameworks
UIKit Web Frameworks
Twitter Emoji (Twemoji) Javascript Graphics
Select2 Javascript Frameworks
PHP Programming Languages
Ionicons Font Scripts
Ink Web Frameworks
Google Font API Font Scripts
Font Awesome Font Scripts
DataTables Javascript Frameworks
اطلاعات هویز دامنه
انقضاء دامنه 51 سال پیش
ثبت کننده دامنه IRNIC
گزارش سایت moz
اعتبار دامنه DA 1
اعتبار صفحه اصلی PA 11
Spam Score
گزارش سایت الکسا
رتبه جهانی 1171020
رتبه در IR 44865
نمودار