سایت سدوفا به منظور فراهم آوردن مکانی مناسب و سازمان یافته برای خرید و فروش کسب و کار های آنلاین راه اندازی شده است. به عنوان فروشنده، در این سایت می توانید آگهی فروش کسب و کار خود را ثبت کنید، با خریداران بالقوه مذاکره کنید و با استفاده از سیستم پرداخت امن سدوفا با خیال راحت کار انتقال کسب و کار را انجام دهید‌. به عنوان خریدار، می توانید کسب و کار های مختلف را بررسی کنید، اطلاعات تخصصی ارائه شده در مورد هر یک را مطالعه کنید و هنگام خرید از دریافت بی درد و سر کسب و کار خریداری شده مطمئن باشید.

صاحب امتیاز: سید محمد صادق احمدی